د٫ تیر ۲۵ام, ۱۴۰۳

ارائه سیمکارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی