س٫ مهر ۴ام, ۱۴۰۲

اردل، محوطه تاریخی، چهار محال و بختیاری