س٫ مهر ۴ام, ۱۴۰۲

تهران، کاخ سعدآباد، کاخ مرمر، برج میلاد، میدان آزادی، موزه مقدم، کاخ گلستان،