س٫ مرداد ۲ام, ۱۴۰۳

خاموش شدن برق بنا های تاریخی جهان