س٫ مرداد ۲ام, ۱۴۰۳

دیدار وزیر گردشگری با راهنمایان تور