ش٫ تیر ۳۰ام, ۱۴۰۳

رئیس امور اقتصاد و دارایی استان همدان