ش٫ تیر ۳۰ام, ۱۴۰۳

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران