د٫ مرداد ۱ام, ۱۴۰۳

سقوط هلی کوپتر حامل رئیس جمهور ایران