ی٫ تیر ۳۱ام, ۱۴۰۳

قنات، قصبه، گناباد، فرانسه، شبکه آرته، مستند