ش٫ تیر ۳۰ام, ۱۴۰۳

ماندگارترین دیالوگ های تاریخ سینما