چ٫ مرداد ۳ام, ۱۴۰۳

نمایش آثار تاریخی ایران در چین