ش٫ تیر ۳۰ام, ۱۴۰۳

پیوستن عبدالکریم حسن به پرسپولیس