د٫ مرداد ۱ام, ۱۴۰۳

کشور‌های عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی