ی٫ خرداد ۶ام, ۱۴۰۳

خانه تاریخی، امام جمعه، اصفهان، تخریب