پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

دیدار وزیر میراث فرهنگی با مردم یزد