ی٫ خرداد ۶ام, ۱۴۰۳

سفیر، دانمارک، اصفهان، نقش جهان