ی٫ تیر ۳ام, ۱۴۰۳

قرارداد عبدالکریم حسن با پرسپولیس