پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

مدیر جدید مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران