ی٫ خرداد ۶ام, ۱۴۰۳

نمایشگاه گردشگری، تهران، دستورالعمل، 1400