ی٫ مهر ۲ام, ۱۴۰۲

نمدمالی، گیلان، سازمان جهانی جهانگردی