پ٫ خرداد ۳۱ام, ۱۴۰۳

نیویورک، کلان شهر، آمریکا، قیمت بنزین