ش٫ اردیبهشت ۱ام, ۱۴۰۳

پرواز میان ایران و افغانستان