پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

پروژه مرمت و احیای کاروانسرای وکیل کرمان