س٫ مهر ۴ام, ۱۴۰۲

چهار محال و بختیاری،مواد معدنی، معدن