ش٫ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۴۰۳

چهار محال و بختیاری، ثبت ملی، آثار تاریخی، آثار باستانی