ی٫ مهر ۲ام, ۱۴۰۲

چهار محال و بختیاری، ثبت ملی، آثار تاریخی، آثار باستانی