ی٫ خرداد ۲۷ام, ۱۴۰۳

کرمانشاه،یونسکو،ایران، گردشگری غذایی