ی٫ مهر ۲ام, ۱۴۰۲

کرمانشاه، قصر شیرین، گردشگری سلامت