پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

اعطای تسهیلات به صنایع دستی سقز