ش٫ اردیبهشت ۲۹ام, ۱۴۰۳

اومیکرون، توریسم، صنعت گردشگری