د٫ اردیبهشت ۳۱ام, ۱۴۰۳

کنگره بین المللی میراث فرهنگی ازبکستان